Vrijheid Radio live stream

Een keer in de week nemen we op.
Meld je aan bij onze Telegram groep om te weten wanneer we gaan opnemen.

Vrijheidradio op Telegram Check de live stream Tip ons tijdens de live stream

 Belastingontwijker Toine Manders en OM in hoger beroep in belastingstrafzaak 

24 januari 2019
 

Onlangs werd de libertarische anti-politicus en jurist Toine Manders vrijwel helemaal vrijgesproken in een grote strafzaak, gericht tegen zijn praktijk als specialist in belastingontwijking. Hij kreeg van de Haagse rechter alleen een taakstraf opgelegd, voor een overtreding van de Wet toezicht trustkantoren. Tegen deze veroordeling gaat Manders in beroep. Ook het OM tekende beroep aan.

 
Voorgeschiedenis: arrestatie op Cyprus
Manders werd in januari 2014 tijdens een grootschalige FIOD-inval in zijn huis in Cyprus aangehouden en in handboeien naar Nederland gebracht. Hij zat als vader van een baby meer dan honderd dagen in voorarrest en raakte door de actie zowel zijn bedrijf als zijn huis kwijt, werd vervolgens nog drie jaar lang onderworpen aan een beroepsverbod, een reisverbod en een contactverbod en leidde een schade van miljoenen euro’s. Door het reisverbod werd het hem ook onmogelijk gemaakt om terug te keren naar Cyprus, het land waarnaar hij in oktober 2013 was geëmigreerd.
 
Rechtszaken en vrijspraak
Op de behandeling van de zaak zou Manders echter tot eind 2018 moeten wachten. In februari 2018 werd hij onherroepelijk vrijgesproken van vermeende faillissementsfraude. Pas op 29 oktober 2018 -bijna vijf jaar na zijn aanhouding- begon de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank in Den Haag. Tijdens een zitting van een week wist Mr. Willem Koops, de advocaat van Manders, met succes vrijspraak te bepleiten voor het vermeende lidmaatschap van een criminele organisatie, belastingontduiking en het verlenen van trustdiensten zonder vergunning.
 
De kleine veroordeling en beroep
Manders werd slechts veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, voor het overtreden van de volgende regel: het is volgens de Nederlandse wet verboden om ‘werkzaamheden te verrichten gericht op het verlenen van trustdiensten naar Nederland door een trustkantoor met zetel in een niet-aangewezen staat, dat niet beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank’. Hoewel de straf kan worden ‘weggestreept’ tegen het voorarrest, gaat Manders toch in beroep. De eerste reden hiervoor is dat de regel volgens zijn advocaat en hemzelf strijdig is met het grondrecht op het vrije verkeer van diensten binnen de EU. Nederlandse regels mogen geen inbreuk maken op grondrechten die worden gegarandeerd door internationale verdragen die Nederland zelf heeft ondertekend. Daarnaast heeft een veroordeling grote persoonlijke gevolgen. Een strafblad zou betekenen dat Manders waarschijnlijk zijn oude vak nooit meer zou kunnen uitoefenen, omdat hij dan geen trustvergunning meer zou kunnen krijgen. Het OM heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak voor belastingontduiking en de vrijspraak voor het verlenen van trustdiensten zonder vergunning, maar niet tegen de vrijspraak van lidmaatschap van een criminele organisatie, de beschuldiging zonder welke de uiterst zware dwangmiddelen als voorlopige hechtenis niet hadden kunnen worden toegepast.
 
Vervolg
De FIOD had -niet geheel onbegrijpelijk- een bijzondere belasting voor Manders. Hij was jarenlang voorzitter, politiek leider en lijsttrekker van de Libertarische Partij (LP) en is vanuit de libertarische principes principieel tegen belastingen. Ieder mens heeft het recht om over zijn lijf en eigendom te beschikken en ook een overheid mag dit natuurrecht niet schenden. Het heffen van belasting is dan ook een groot onrecht. Manders bracht zijn principes in de praktijk door ondernemers en particulieren te helpen bij het legaal ontwijken van belasting. Dit deed hij van 1996 tot 2014 samen met zijn collega’s van het Haags Juristen College (HJC), dat o.a. bekend werd met het adviseren van 6000 jonge mannen bij het ontwijken van de militaire dienstplicht, het oprichten van 8000 vennootschappen voor kleine en middelgrote ondernemers, veelal in belastingparadijzen, het Inspire Art arrest van het Europese Hof, en de ‘Belasting is diefstal!’ reclamecampagne. Zijn specialisme was het bedenken van eveneens legale bedrijfsstructuren die leiden tot een forse besparing en vaak halvering van de belastingdruk. Vanaf 2013 werkte hij op het hoofdkantoor van HJC op Cyprus.
 
Reactie van Toine Manders
Toine Manders licht zijn beroep toe: ‘Het hoger beroep is voor mij ook een principekwestie. Belasting is gelegaliseerde roof: het onder bedreiging van geweld afnemen van iemands eigendom, dat vervolgens wordt aangewend voor het ondernemen van andere criminele activiteiten zoals het ondermijnen van onze vrijheden, onder meer door het verzinnen en afdwingen van honderdduizenden regeltjes en het voeren van oorlogen, waarbij mensen worden doodgemaakt die de belastingbetaler niets hebben aangedaan. Om die reden zie ik het als een morele plicht om zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Mijn werk deed ik dan ook vanuit idealisme.
We rekenen erop dat het gerechtshof de juiste beslissing zal nemen en mij ook op het laatste punt vrij zal spreken. Ik heb helaas vele rechtszaken tegen de staat moeten voeren, maar tot op heden heeft nog nooit een rechter mij onherroepelijk in het ongelijk gesteld. Ook heeft nog nooit een rechter over een belastingbesparende structuur, waar ik bij betrokken was of die door mij was bedacht, bepaald dat die niet aan de regelgeving voldeed of dat er een naheffing of correctie moest worden opgelegd. ’
 
Ook het OM gaat in beroep
Wanneer het beroep bij het gerechtshof dient is nog onbekend, maar waarschijnlijk zal het één tot drie jaar op zich laten wachten. Tot die tijd zal Manders niet kunnen werken in de trustsector, maar wel in de belastingadviespraktijk. Met Nozick Consulting in Zoetermeer heeft Manders zijn werk weer opgepakt. Nog steeds helpt hij het midden- en kleinbedrijf met het zoeken naar ‘creatieve, maar legale oplossingen die forse besparingen opleveren, met vaak een halvering van de belastingdruk’. Ook als libertariër blijft hij actief, onder andere als vice-voorzitter van de International Alliance of Libertarian Parties (IALP).
 
 Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Toine Manders
 

Doneer aan Vrijheidradio via Badger Wallet plugin:
close

Send a tip

Approximate value: 1 USD

loading...